NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT – RẤT HAY Nghe Mỗi Đêm Phật bà phù hộ cứu khổ cứu nạn May mắn#phậtphápvôbiên

#phậtphápvôbiên

Nguồn : https://herbsofgold.vn

46 bình luận về “NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT – RẤT HAY Nghe Mỗi Đêm Phật bà phù hộ cứu khổ cứu nạn May mắn”

 1. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát.
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 2. Con nam mô quán thê âm bồ tát
  Con nam mô quán th….“Quán Âm Bồ-tát kia mà,
  Nhân duyên chi đó, tên là Quán Âm!”.
  Khi ấy, Phật khen ông Vô Tận:
  “Lời thiện nam, hỏi ngẫm cũng rành !
  Rằng có muôn ức chúng sanh,
  Mắc điều khổ não, tâm tình chẳng yên
  Những kẻ ấy nghe tên Bồ-tát,
  Một lòng tin niệm đức Quán Âm.
  Ngài liền soi thấu tiếng tăm,
  Thảy đều thoát nạn lâng lâng chẳng phiền
  Dù ai có lòng thành trì niệm,
  Quán Âm liền ứng hiện độ cho.
  Hoặc khi gặp nạn lửa to,
  Niệm Ngài, Ngài ắt cứu cho thoát nàn !…"

  NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT MA-HA-TÁT 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️
  Con nam mô quán thê âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 3. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thé am bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối hối tát

  Trả lời
 4. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 5. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu dám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 6. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 7. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 8. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế ám bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 9. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 10. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 11. Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  Nam mô a Di Đà Phật
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
  🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  Trả lời
 12. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 13. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế tát bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô câu sám hối bồ tát

  Trả lời
 14. Cầu xin Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Độ trì phụ hộ cho Mẹ con tai qua nạn khỏi. Mau chóng lành bệnh bình phục. Về nhà bình an với con ạk. Lạy Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát.

  Trả lời
 15. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam cầu sám hối âm bồ tát
  Con nam mô sám hối âm bồ tát
  Con nam mô sám hối âm bồ tát

  Trả lời
 16. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 17. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Cpn nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 18. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quan thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 19. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 20. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mo quán thế âm bô tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô câun sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 21. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 22. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thé âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 23. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát.
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 24. Con nam mô quán thê âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 25. Đức Phật quan thế âm bồ tát Đại từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn phù hộ gia đình con và những người con yêu thương được van sự bình an và toàn thế gian qua trận đại dịch điều bình an

  Trả lời
 26. Con cầu xin mẹ hiền quan thế âm bồ tát phù hộ độ trì cho con nhanh khỏe, nhanh âm tính ! Xin mẹ phù hộ độ trì cho con tai qua nạn khỏi.

  Trả lời
 27. Nam mô quan thế Âm bồ tát cứu khổ cứu nạn . phù hộ con và gđ bình an . Cho tất cả Việt Nam bình yên qua đại nạn dịch 🙏🙏🙏

  Trả lời
 28. Nam mô quan Thế Âm bồ tát con thành tâm cầu xin me gia hộ độ trì cho vợ chồng con sớm được về sum họp vui vẻ hạnh phúc bên nhau trọn đời ban phước lành đến cho vợ chồng con có được đứa con với cuộc sống vợ chồng con được viên mãn con nam mô cứu khổ cứu nạn quan thế Âm bồ tát

  Trả lời
 29. Nam mô Đại Từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế Âm bồ tát gia hộ độ trì cho vợ chồng con được về sống sum họp hạnh phúc bên nhau ban phước lành đến cho vợ chồng con có được đứa con với nhau cho vui nha vui cửa che chở cho con luôn được bình an con thành tâm nam mô quan Thế Âm bồ tát

  Trả lời
 30. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thé âm bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 31. Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bồ tát
  Con nam mô quán thế âm bố tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát
  Con nam mô cầu sám hối bồ tát

  Trả lời
 32. Con cầu xin mẹ quán thế âm bồ tát phù hộ cho con sớm chuyển dạ sinh thường mẹ tròn con vuông e bé mạnh khỏe bình an thông minh sinh đẹp nam mô quán thế âm bồ tát

  Trả lời

Viết một bình luận