Nụ đuổi muỗi thảo dược, nụ đuổi muỗi trầm hương, nụ đuổi muỗi Mộc Yến HươngMuỗi nguy hiểm đến như thế nào?
Muỗi giết chết nhiều người nhất trên thế giới, nhiều hơn cả Covid19. Năm 2015 là 40.000 ngàn người và 2018 là 830.000 người chết vì muỗi đốt. Có một thống kê khoa học còn khủng khiếp hơn đó là: theo nhà sử học người Canada Timothy Winegard. Đã làm trong The Mosquito: A Human History of Our Deadest Predator , thống kê mấu chốt. Sự đồng thuận chung của các nhà nhân khẩu học là khoảng 108 tỷ người đã từng sống, và các bệnh do muỗi gây ra đã giết chết gần một nửa — 52 tỷ người, phần lớn là trẻ nhỏ.

Nguồn : https://herbsofgold.vn

Viết một bình luận