Rice | Gạo sạch được canh tác thuần tự nhiên – gạo thảo dược tím, gạo lức đỏ, gạo thơm cao cấp#rice #gao #gaothaoduoctim #gaolucdo #gaothomcaocap #bichgiangly #
Hiện gồm 8 loại:
– Gạo trắng hồng ngọc hương dứa;
– Gạo trắng “tam” hoa;
– Gạo thảo dược cơm mềm;
– Gạo thảo dược cơm dẻo;
– Gạo lức đỏ hồng ngọc hương dứa;
– Gạo lức đỏ tc26;
– Gạo thơm cao cấp HTTC.

Nguồn : https://herbsofgold.vn

1 bình luận về “Rice | Gạo sạch được canh tác thuần tự nhiên – gạo thảo dược tím, gạo lức đỏ, gạo thơm cao cấp”

Viết một bình luận