Xếp Hạng Bóng Đá Việt Nam Trung Quốc và Các Nước KhácVideo so sánh xếp hạng bóng đá việt Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Triều Tiên và Nhật Bản. Trình độ bóng đá của Hàn Quốc và Nhật Bản hơn hẳn. Trình độ bóng đá Việt Nam vẫn còn thua Trung Quốc.
Đăng ký kênh:
🌓 Bóng Đá Việt Nam Số 1 Đông Nam Á Như Thế Nào (1993 -2019):

🌓 So sánh GDP Việt Nam và các nước ASEAN (1980-2023):

🌓 20 Tỉnh Thành Phố Đông Dân Nhất Việt Nam:

Nguồn số liệu:

Nguồn : https://herbsofgold.vn

6 bình luận về “Xếp Hạng Bóng Đá Việt Nam Trung Quốc và Các Nước Khác”

Viết một bình luận